สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมพร้อม TFRS17 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริษัทสมาชิก เริ่มใช้ 1 ม.ค. 68 - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 21, 2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมพร้อม TFRS17 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริษัทสมาชิก เริ่มใช้ 1 ม.ค. 68

 %E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99


นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ รองประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงินและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ IFRS17 (International Financial Reporting Standard 17) เป็นมาตรฐานการบัญชีสากลฉบับใหม่ที่กำลังจะมาแทนที่มาตรฐานฉบับเดิมคือ IFRS4 สำหรับประเทศไทยจะมีชื่อเรียกว่า TFRS17 (Thai Financial Reporting Standard 17) โดยมาตรฐาน TFRS17 จะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทยในวันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทประกันภัยวินาศภัยจะต้องเริ่มนำมาตรฐาน TFRS17 นี้มาใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในแง่ที่งบการเงินจะแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจประกันภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ได้ ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน่วยงานกำกับจะมีข้อมูลทางการเงินที่มีรายละเอียดตามกลุ่มสัญญาประกันภัย

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรฐาน TFRS17 ให้กับบริษัทสมาชิกนั้น ทางคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกำกับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการถือปฏิบัติตาม TFRS17 พร้อมทั้งได้จัดหาบริษัท Vendor มานำเสนอการใช้งานโปรแกรมภายใต้ TFRS17 จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับมาตรฐาน TFRS17 เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ และจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน TFRS17 เจาะลึกประเด็นสำคัญ ๆ ตามขั้นตอนในการนำมาตรฐานมาปฏิบัติใช้ และหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ TFRS17 รวมทั้งได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการเงินและด้านภาษีอากรต่อภาคธุรกิจจากการนำมาตรฐาน TFRS17 มาใช้ ทั้งนี้ จากการสำรวจความพร้อมของบริษัทสมาชิก พบว่า 98% คาดว่าจะสามารถเริ่มการใช้งานระบบจริงบนมาตรฐาน TFRS17 ได้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2568

สำหรับสิ่งที่ทางคณะกรรมการฯ วางแผนที่จะดำเนินการต่อเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทสมาชิก คือ การจัดสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)” ในวันที่ 16 มกราคม 2567 และเตรียมนำเสนอแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรหลังการบังคับใช้มาตรฐาน TFRS17 และมาตรการทางภาษีอื่น ๆ ต่อกรมสรรพากรต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages