เซเว่นฯ ผนึกพันธมิตรองค์กรรัฐ-เอกชน มอบ รางวัล “7 Innovation Awards 2024” ปีที่ 11 หนุนนวัตกรรม SMEs สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 5, 2024

เซเว่นฯ ผนึกพันธมิตรองค์กรรัฐ-เอกชน มอบ รางวัล “7 Innovation Awards 2024” ปีที่ 11 หนุนนวัตกรรม SMEs สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

02.%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E2%80%9CThailandSynergy%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%ADSMEs%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B52024_copy_1024x572เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึก 10 องค์กรพันธมิตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐ-เอกชนระดับประเทศ จัดงานใหญ่แห่งปี “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2024” เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริม SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยมากศักยภาพที่มีผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม อีกหนึ่งขุมพลังสำคัญในการร่วมเปลี่ยนโลก จำนวน 34 รางวัล พร้อมประกาศเตรียมผลักดันทุกช่องทางจัดจำหน่าย โดยปีนี้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ-สิ่งแวดล้อมมาแรง “Microspike แผ่นเข็มจิ๋วออกแบบได้ตามสั่ง” ยกระดับชิ้นงานห้องแล็บ สู่อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ด้าน “PICO Alive จุลินทรีย์ชีวภาพ” ช่วยย่อยสลายไขมัน กำจัดกลิ่นใน 1 นาที และ “Fest Redi Pak ถาดเยื่อลอกได้” บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ย่อยสลายใน 60 วัน คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมก่อประโยชน์ต่อสังคม

03.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)_copy_1024x671

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2024” เพื่อสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2024” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

“นวัตกรรม ถือเป็นอีกหนี่งกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดโลก เซเว่น อีเลฟเว่นและองค์กรความร่วมมือทั้ง 10 องค์กร ต่างเล็งเห็นความสำคัญจึงเดินหน้าสนับสนุน ส่งเสริม SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีนวัตกรรมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 11 ปี ทำให้เห็นว่า SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทย มีพัฒนาด้านนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างภาคภูมิ เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานตามปณิธานองค์กร “GIVING & SHARING” ภายใต้กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ 1. ให้ช่องทางจำหน่าย 2. ให้ความรู้ และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกๆ ผลงานและช่วยต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทุกๆช่องทาง อาทิ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง All Online ,7 Delivery ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven รวมถึงบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้นวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยเป็นที่รู้จักและสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”นายก่อศักดิ์ กล่าว

สำหรับในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2024 รวม 180 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 34 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 19 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 15 รางวัล

โดยผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ Microspike แผ่นเข็มจิ๋วออกแบบได้ตามสั่ง โดยบริษัท สไปก์ อาร์ซิ เทคโนนิคส์ จำกัด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังด้วยโครงสร้างเข็มขนาดเล็ก เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เช่น นำมาทำเป็นแผ่นแปะบรรเทาปวด นำมาทำเป็นมาส์กที่ใช้มาส์กหน้าเพื่อความงาม หรือจะนำมาใช้เพื่อการปลูกผม ด้านรางวัลชนะเลิศประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 2 ผลงานนวัตกรรม ได้แก่ 1. PICO Alive จุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท พิโกอไลฟ์ จำกัด นวัตกรรมกำจัดกลิ่นใน 1 นาที และช่วยย่อยสลายไขมันลดการเกิดตะกอน ช่วยบำบัดน้ำเสีย และ 2.Fest Redi Pak ถาดเยื่อลอกได้ โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหารแช่เย็นและอุ่นร้อนพร้อมทาน ที่วัตถุดิบ 90% เป็นเยื่อจากต้นยูคาลิปตัส เมื่อลอกแผ่นพลาสติกที่เคลือบออก วัตถุดิบนี้จะสามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน

สำหรับ งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2024” และการประกาศผลรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2024” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบรางวัลด้านสังคม และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลในอดีตและปัจจุบันรวม 90 บูธ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.7innovationawards.com และสามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/7innovationawards

ผลงานและบริษัทที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทประกอบด้วย
รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ จำนวน 19 รางวัล

06.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_copy_1024x683

รางวัลชนะเลิศ

1. Microspike แผ่นเข็มจิ๋วออกแบบได้ตามสั่ง บริษัท สไปก์ อาร์ซิ เทคโนนิคส์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล

1. ZTRUS แพลตฟอร์มจัดการเอกสารการเงินด้วยเทคโนโลยี AI-OCR บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด

2. ข้าวแท่ง อร่อยทานง่าย ไม่ง้อช้อน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล

1. Hooray! Complete Plant Protein บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด

2. Oz-P ผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอมสกัด บรรเทาหวัด คัดจมูก ภูมิแพ้ บริษัท พีร์ชญาลี้ จำกัด

3. Winona โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด

รางวัล Inventor Awards (สุดยอดนักประดิษฐ์) จำนวน 5 รางวัล

1. Longan Essence สมุนไพรสกัดจากผลลำใย บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด

2. QminC สมูทตี้โพรไบโอติก บริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

3.โก๋พลัส ปาท่องโก๋กรอบทอดสุญญากาศ บริษัท โก๋พลัสกรุ๊ป 1950 จำกัด

4.มิวเร่ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จำกัด

5. Colosure ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด

รางวัล Creator Awards จำนวน 8 รางวัล

1. AOVA ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนและเปปไทด์จากหอยเป๋าฮื้อ บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด

2. SHIN Platform Hotel Self-Service Solution บริษัท ชิบะรูม จำกัด

3. ZereeA นวัตกรรมเจลลี่กัมมี่จุลินทรีย์ เพื่อทางเดินอาหารและสมอง บริษัท นาโนเชรี่ จำกัด

4. SA LEAF Natural Aroma Oil บริษัท อะไลฟบาลานซ์ จำกัด

5. Solar N-Coat สารเคลือบนาโนป้องกันฝุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท นาโนโค๊ตติ้งเทค จำกัด

6. MANTRA ข้าวเกรียบกุ้งจากพืช บริษัท สยามคอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

7. Dagokids Soothing Cream บริษัท ออเรนจ์โคร จำกัด

8.ฟินน์จัง ขนมโปรตีนถั่วลิสงอบไข่ขาวชนิดแท่ง บริษัท แกงเลียง จำกัด

05.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_copy_1024x682
04.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_copy_1024x682

รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 15 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล

1. PICO Alive จุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท พิโกอไลฟ์ จำกัด

2. Fest Redi Pak ถาดเยื่อลอกได้ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

1. COFFOGENIC DRINK เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากผลกาแฟเชอร์รี่ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล

1. 3in1 EasyKids Robot Kit บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติก จำกัด

2. แปรงซัคชั่นอินโนเอจ เพื่อผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ป่วยภาวะวิกฤติ บริษัท อินโนเอจ แลบอราทอรี จำกัด

3. NaturaPlas หวายรักษ์โลก บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด

รางวัล Inventor Awards (สุดยอดนักประดิษฐ์) จำนวน 5 รางวัล

1. BIOAXEL นวัตกรรมเครื่องแปลงขยะเศษอาหารและวัชพืช บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด

2. PlaNeat Model โมเดลส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลท้องถิ่น บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด3.ขนมหม้อแกงกระปุก บริษัท เพชรบุรีไทยดีเสิร์ท จำกัด

4. Suwan spray สเปรย์มะกรูด หอมสบาย คลายปวดกล้ามเนื้อ บริษัท เบญสุ จำกัด

5. WinTech กระจกประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร KPH Glass & Aluminium Ltd

รางวัล Creator Awards จำนวน 4 รางวัล

1.ออร์กาเนะ มินิแครกเกอร์ข้าวสังข์หยด บริษัท ไอละมุน จำกัด

2.ปลาแผ่นข้าวสังข์หยด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันฟิชโปรดักท์

3.มาบเอื้องโมเดล โมเดลธุรกิจหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน บริษัท มาบเอื้องวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด4.อัศวิน เครื่องดื่มสมุนไพรพริกไทยดำสกัด บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด

สำหรับงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ

01.%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AF%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E2%80%9C7InnovationAwards2024%E2%80%9D_copy_1024x513

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages