TPOLY สุดยอด! คว้างานใหม่ 3 โปรเจค มูลค่า 965.3 ลบ. โครงการสถานพยาบาลธาราเวชคลินิก-โครงสร้างรพ.กรุงเทพสุราษฎร์-คอนโดฯ หาดใหญ่ 2 จ่อออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.00-6.25% ต่อปี - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, July 7, 2024

TPOLY สุดยอด! คว้างานใหม่ 3 โปรเจค มูลค่า 965.3 ลบ. โครงการสถานพยาบาลธาราเวชคลินิก-โครงสร้างรพ.กรุงเทพสุราษฎร์-คอนโดฯ หาดใหญ่ 2 จ่อออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.00-6.25% ต่อปี

TPOLY_Logo 


บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) สุดยอด! คว้างานโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ รวมมูลค่า 965.3 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลธาราเวชคลินิก จ.สระบุรี, งานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หาดใหญ่ 2 ของเซ็นทรัลพัฒนาฯ และงานก่อสร้าง รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ ขณะเดียวกัน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน ให้กับสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ชูอัตราผลตอบแทน 6.00-6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเปิดขายระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค.นี้

TPOLY%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C_CEO(2)

นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 965.3 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลธาราเวชคลินิก จังหวัดสระบุรี เป็นงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ Hardscape ซึ่งเป็นโครงการของธาราเวชคลินิก มูลค่าโครงการ 186,500,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 – 10 กันยายน 2568

โครงการคอนโดมิเนียม หาดใหญ่ 2 เป็นงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ Hardscape ซึ่งเป็นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด มูลค่าโครงการ 594,000,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 – 15 มิถุนายน 2569

รวมทั้ง โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (Tower B) เป็นงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ Hardscape เป็นของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 184,800,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน

“การที่บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ทั้ง 3 โครงการ สะท้อนถึงความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างงานที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาใช้ พร้อมกับทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด” นายปฐมพล กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายต่อสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.00-6.25]% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอน ปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และคาดว่า จะเปิดขายระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2567

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ TPOLY248A รวมทั้ง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-820-0400, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-659-5272-73, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร.02-205-7000, บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โทร.02-033-1000, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-635-1700, บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทร.02-430-6543, และบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-660-6688

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages