บลจ.เกียรตินาคินภัทร ผลงานบริหารกองทุนตราสารหนี้เด่น คว้า 3 รางวัล จาก Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 20, 2024

บลจ.เกียรตินาคินภัทร ผลงานบริหารกองทุนตราสารหนี้เด่น คว้า 3 รางวัล จาก Morningstar Awards for Investing Excellence 2024

 


KKPAM%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%203%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%20Morningstar%20Fund%20Awards%202024

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) สร้างผลงานการบริหารกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมต่อเนื่อง กวาด 3 รางวัล ในงาน Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้แก่

กองทุน KKP PLUS คว้ารางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Best Thailand Short-Term Bond Fund)

กองทุน KKP INRMF คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Best Thailand Mid/Long-Term Bond Fund) และรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ (Retirement Mutual Fund – Fixed-Income)

รางวัลสะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารกองทุนตราสารหนี้ของผู้จัดการกองทุน ที่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้ และนางสาวจุติมาส ศิวะมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิเคราะห์การลงทุน นำทีมรับรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

สำหรับกองทุน KKP PLUS ระดับความเสี่ยง 4 มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน Credit Rating ตั้งแต่ BBB + ขึ้นไป โดยลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนกองทุน KKP INRMF ระดับความเสี่ยง 4 มีนโยบายเน้นลงทุนในลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมทั้งเงินฝาก โดยมีการปรับพอร์ตแบบยืดหยุ่น และไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

Copyright@ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ :

(1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล

(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่

(3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages