ซีพีเอฟสานต่อโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องปี 2 หนุนคู่ค้าธุรกิจสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, March 23, 2024

ซีพีเอฟสานต่อโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องปี 2 หนุนคู่ค้าธุรกิจสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน

 Thidarat-82034923-e1710841044379


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในปีนี้เอง ซีพีเอฟได้ขยายโครงการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง กลุ่มธุรกิจ SMEs, กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ได้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต จับมือเติบโตไปด้วยกันนางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยให้ความสำคัญการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้คู่ค้าธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศ สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จากการดำเนินโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ในปีแรก สามารถช่วยคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs กว่า 500 ราย ได้เห็นความสำคัญและนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

สำหรับโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจเพิ่มขึ้น ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตรรับทราบเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานรับมือกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ตอกย้ำความร่วมมือและทุ่มเทพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ ส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานสากล และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก“ซีพีเอฟตั้งเป้าเชิญให้คู่ค้าธุรกิจกลุ่ม SMEs เข้ามาร่วมโครงการมากขึ้น ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้โครงการ SMEs Plus อาทิ โครงการ Value Chain Cost Optimization for SMEs, SMEx ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก, Carbon Footprint for Product, SME Development Program on Food Safety เป็นต้น โดยเน้นช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน การลดการสูญเสีย การลดต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ จนถึงรวมถึงการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมคู่ค้าสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และกฎระเบียบทางการค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการเติบโตไปด้วยกัน” นางสาวธิดารัตน์กล่าว


การดำเนินโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” มีเป้าหมายสนับสนุนคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ ตลอดจนการจัดการอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน มีธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลธุรกิจ โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ เสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันนอกจากโครงการช่วยสร้างเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจมีความแข็งแรงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่าน โครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง…เคียงข้างคู่ค้า” ที่ซีพีเอฟร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ปี 2565 เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าของซีพีเอฟเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการขยายงานรองรับการเติบโตได้ สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้า SMEs ในระยะยาว

business-partner-1-26840308

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages