TPOLY เฮ! คว้างานใหม่ มูลค่า 379.50 ลบ. ก่อสร้างอาคาร “คอนโดมิเนียม นครสวรรค์” ของบ.ย่อย CPN - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 11, 2024

TPOLY เฮ! คว้างานใหม่ มูลค่า 379.50 ลบ. ก่อสร้างอาคาร “คอนโดมิเนียม นครสวรรค์” ของบ.ย่อย CPN


LOGO_TPOLY
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) คว้างานใหม่โครงการคอนโดมิเนียม นครสวรรค์ ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) มูลค่า 379.50 ล้านบาท ฟากบิ๊กบอส “ปฐมพล สาวทรัพย์” ระบุ มั่นใจหนุนผลงานปีนี้เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้

TPOLY%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C_CEO(3)
นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ “โครงการคอนโดมิเนียม นครสวรรค์” ประกอบด้วย งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ Hardscape โครงการคอนโดมิเนียม นครสวรรค์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) มูลค่าโครงการ 379,500,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 15 เมษายน 2567 – 15 ตุลาคม 2568

“การที่ TPOLY ได้รับงานใหม่ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เนื่องจากเรามุ่งเน้นการก่อสร้างงานที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ รวมทั้ง ยังสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด จึงมั่นใจว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปีนี้เติบโตตามแผนที่วางไว้” นายปฐมพลกล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages