"วงษ์สยามก่อสร้าง" ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, June 15, 2024

"วงษ์สยามก่อสร้าง" ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

 .com/img/a/

.com/img/a/


บจก.วงษ์สยามก่อสร้าง หรือ VSK ชูศักยภาพผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดหุ้นกู้ระยะยาว ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี รวมมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้งระดับ AAA(tha) คาดว่าจะเสนอขายเดือนกรกฎาคมนี้ เจาะกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% - 4.20% ต่อปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด หรือ VSK ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจร​ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ชนิดหุ้นกู้ระยะยาว ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่เกิน 2,200 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2.2 ล้านหน่วย โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ "AAA(tha)" จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ค้ำประกันซึ่งก็คือ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งเป็นกองทุน (Trust Fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) มีสถานะทางการเงินและผู้ร่วมทุนที่แข็งแกร่งมาก โดย CGIF จะค้ำประกันหุ้นกู้ให้แก่ VSK ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย


หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20%-3.30%
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60%-3.70%
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุหุ้นกู้ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85%-3.95%
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10%-4.20%

ทั้งนี้ มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2567 หลังจากได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนและก่อสร้างระบบท่อน้ำดิบในภาคตะวันออก
กรรมการผู้จัดการ VSK กล่าวเพิ่มเติมว่า บจก. วงษ์สยามก่อสร้าง หรือ VSK จัดตั้งเมื่อปี 2519 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,147.15 ล้านบาท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย โดยได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "ก่อสร้างได้มาตรฐาน ผลิตและส่งจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ" เพื่อคงความเป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านน้ำแบบครบวงจรในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.) งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ (การขายน้ำดิบ) บริษัทฯ ได้เข้าสู่การบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ในโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิตไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระของกรมชลประทาน รวมถึงงานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา โดยครอบคลุมการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา การดูแลซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินอาคารสถานที่บริเวณโรงสูบน้ำดิบ สถานีผลิตและจ่ายประปา และรับงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและปรับปรุงเส้นท่อของระบบประปาในการส่งจ่ายน้ำประปา เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับสัมปทานโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ระยะเวลาถึง 30 ปี ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2), โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการระบบท่อส่งน้ำดอกกราย และ 2.) งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความชำนาญการออกแบบ จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมถึงการออกแบบก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบครบวงจร ทั้งในส่วนงานสถานีสูบน้ำ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า เครื่องกล ตลอดจนงานออกแบบและก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และโครงข่ายระบบประปาเพื่อเพิ่มพื้นที่บริการประปา งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ที่อยู่บนดินและในน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) ด้วยการใช้เทคโนโลยี Sink Caisson เป็นต้น

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,104 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากงานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ 860 ล้านบาท คิดเป็น 77.84% รายได้จากงานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ (การขายน้ำดิบ) 216 ล้านบาท คิดเป็น 19.60% รายได้จากค่าบริการ 19 ล้านบาท คิดเป็น 1.70% และรายได้อื่นๆ 9 ล้านบาท คิดเป็น 0.86% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 25 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 2,885 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 0.84 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ โดย VSK มุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในด้านงานก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลัง โดยได้เข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ๆ และขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจพร้อมทั้งสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages