ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้ร่วมกันจัดงานอบรม Enable ESG Bond Issuance Seminar: Workshop – Sustainable (ESG) Bond Issuance in Practice - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 10, 2024

ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้ร่วมกันจัดงานอบรม Enable ESG Bond Issuance Seminar: Workshop – Sustainable (ESG) Bond Issuance in Practice

1717646457606


ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้ร่วมกันจัดงานอบรม Enable ESG Bond Issuance Seminar: Workshop – Sustainable (ESG) Bond Issuance in Practice

1717646474328

1717646462617

1717646466717

1717646470449

ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและหรือทางสังคมผ่านการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้กลุ่มความยั่งยืน

(Green, Social, Sustainability Bond and Sustainability–linked Bond) และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้นกู้กลุ่มความยั่งยืนเข้าใจถึงการดำเนินการในทางปฎิบัติ โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เข้าร่วมอบรมกว่า 150 ท่าน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages