CHOW มุ่งยกระดับธุรกิจสู่องค์กร“คาร์บอนต่ำ”เปิดทางสู่ตลาดโลก - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, October 15, 2023

CHOW มุ่งยกระดับธุรกิจสู่องค์กร“คาร์บอนต่ำ”เปิดทางสู่ตลาดโลก

 chow_CBAM


บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ และธุรกิจพลังงาน ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในและต่างประเทศ โดย ดร.จีรณัทย์ สุทธวารี (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท CHOW รับมอบเกียรติบัตร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product : CPF) ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ Hall 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กำหนดนโยบายมุ่งยกระดับธุรกิจเข้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และลดการปล่อยคาร์บอนลง รวมทั้งได้ขยายธุรกิจเข้ามาลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทฯ จะสามารถแข่งขันและเข้าสู่ตลาดโลกได้ ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการสกัดกั้นสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง โดยเฉพาะมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages