NOVA - ม.แม่ฟ้าหลวง MOU ร่วมมือพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, October 1, 2023

NOVA - ม.แม่ฟ้าหลวง MOU ร่วมมือพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร (คนที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพตามมาตรฐาน และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในศาสตร์ทางวิศวกรรมในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้สามารถใช้ในระบบการผลิตอาหารและสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

โดยมี นายนวพล จันทร์จุฑามาศ (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ (คนที่ 1 จากขวา) หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมดอยตุง สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages