องค์การตลาด จับมือ 5 หน่วยงาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ไทยดีเว่อร์” ตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเกษตรกรและชุมชนครบวงจร - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, August 19, 2023

องค์การตลาด จับมือ 5 หน่วยงาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ไทยดีเว่อร์” ตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเกษตรกรและชุมชนครบวงจร

S__35004451

กระทรวงมหาดไทย โดย องค์การตลาด ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม ไทยดีเวอร์ (Thaideever) เพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในช่องทางออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายแบบครบวงจร ในราคายุติธรรม หวังเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ มุ่งสู่การพัฒนาตลาดขององค์การตลาดให้เป็น Marketing and Trading ของกระทรวงมหาดไทย

 

S__35004447

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานองค์การตลาด เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวตลาดออนไลน์ ภายใต้แพลตฟอร์ม ไทยดีเว่อร์(THAiDEEVER) เพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้า SME สินค้าแปรรูปของประเทศไทย และสินค้าต่าง ๆ ที่ภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยมี นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด นายจิระวัฒน์ แสงภักดี กรรมการบริษัท เซิร์ฟริช จำกัด ดร.วรวุฒิ บริบูรณ์ธนกิจ กรรมการบริษัท กรีนเทค อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด นายอดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cipat) และนพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ประธานกลุ่ม 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 22 ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ เวทีกลาง งาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี


S__35004448


นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า องค์การตลาด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามกลุ่มเป้าหมาย SDGs เพื่อให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อย มีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของแนวทางความร่วมมือกันระหว่าง 6 หน่วยงาน ในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายสินค้า การกระจายสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

S__35004441

S__35004443

S__35004446
นายวิทยา ทรัพย์เย็น กล่าวเพิ่มเติมว่า แพลตฟอร์ม ไทยดีเว่อร์ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการซื้อขายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรม ช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าล้นตลาด และมุ่งพัฒนาตลาดขององค์การตลาดให้เป็น Marketing and Trading ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรเครือข่าย เพื่อผลักดันสินค้าเกษตร สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ให้มีช่องทางจำหน่ายไปยังช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) หรือ Digital Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายแบบครบวงจร
 
S__35004449

S__35004450สำหรับเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้ “ไทยดีเว่อร์” เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่สำคัญของประเทศ ในการยกระดับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากข้อมูล ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงได้อย่างครบวงจร ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยตอบโจทย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านสร้างการมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages