“ชาบูชิ” สานต่อโครงการรักษ์โลก #กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE พร้อมรณรงค์ผู้บริโภครับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง...ลดปัญหาขยะอาหาร - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, August 21, 2023

“ชาบูชิ” สานต่อโครงการรักษ์โลก #กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE พร้อมรณรงค์ผู้บริโภครับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง...ลดปัญหาขยะอาหาร

 01.1_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%20%23%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87CHALLENGE


ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นั้น นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals “SDGs”) ในเป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยังยืน และเป้าหมายย่อยที่ 12.3 : ลดของเสียอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารตลอดการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573

ในส่วนของ ชาบูชิ (SHABUSHI) แบรนด์/ร้านอาหารญี่ปุ่นคุณภาพ ภายใต้ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “โออิชิ” ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและอาหาร และเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้วางนโยบายและแผนการขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ #กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE พร้อมรณรงค์ผู้บริโภคร่วมขับเคลื่อนและรับประทานอาหารหมด...ไม่เหลือทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะอาหาร

 

06.3_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4%20%23%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87CHALLENGE%20(%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99)

สำหรับโครงการ #กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 นำร่องที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทบริการแบบ บุฟเฟต์ คือ ชาบูชิ จำนวนกว่า 160 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนแฟน ๆ ชาบูชิ และนักกิน – ผู้บริโภครักษ์โลก เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะอาหาร อันเป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยผู้ใช้บริการที่สามารถรับประทานอาหารมื้อนั้น ๆ หมดและไม่เหลือทิ้ง จะได้รับส่วนลดพิเศษ อี - คูปอง มูลค่า 50 บาท* เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณจากใจ ชาบูชิ ผ่านแอปพลิเคชัน BevFood สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป

ทั้งนี้ จากการดำเนินการ พบว่า ที่ผ่านมามีลูกค้าและผู้ใช้บริการ ชาบูชิ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ #กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE เป็นจำนวนมาก หรือประมาณ 362,420 ราย (สำหรับปีแรก หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) ขณะที่ปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 195,015 ราย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566)

 

03.1_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%20%23%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87CHALLENGE
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะอาหาร เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้ขยะอาหารอย่างจริงจังไปด้วยกัน กับโครงการดี ๆ อย่าง #กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE ได้ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ชาบูชิ ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages