MTC รับการประเมินมาตรฐานบริการสินเชื่อจากองค์กรระดับโลก - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 19, 2024

MTC รับการประเมินมาตรฐานบริการสินเชื่อจากองค์กรระดับโลก

 MTC


คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ให้การต้อนรับ คุณ Tanwi Kumari (ที่ 3 จากซ้าย), Regional Sustainable Finance Manager จาก Microfinanza Rating บริษัท Global Rating Agency จากยุโรป และ คุณ Kathrin Weiss (ขวาสุด) , Vice President จาก DEG สถาบันการเงินประเทศเยอรมัน เข้าทำการประเมินบริษัทเชิงลึกในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายใน และ การให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นไมโครไฟแนนซ์ระดับโลกของไทยแห่งแรก ที่ให้ความสำคัญต่อการเป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) และ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ เชื่อว่าการเข้ามาประเมินในครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ทั้งอุตสาหกรรม และตอบรับแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยการประเมินดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท MTC เมื่อเร็วๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages