ธนาคารไทยเครดิต เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมขยายการเติบโตในการให้บริการสินเชื่อ เพื่อเคียงข้างคนไทยตลอดไป - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 13, 2024

ธนาคารไทยเครดิต เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมขยายการเติบโตในการให้บริการสินเชื่อ เพื่อเคียงข้างคนไทยตลอดไป

 CREDIT_Thai%20Credit%20%20First%20Day%20Trade_1


ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ” หรือ “ธนาคารไทยเครดิต”) เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน / ธนาคาร โดยใช้ตัวย่อ “CREDIT” ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ณ ราคา IPO ที่ประมาณ 35,649.39 ล้านบาท และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาระดมทุน (IPO) ในรอบ 10 ปี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน Ms. Nor Masliza Sulaiman, Regional Head Investment Banking, Deputy Chief Executive Officer, CIMB Investment Bank Berhad และนายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายพัชระนนท์ ชีวเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นางสาวนลิน วิริยะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมยินดี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก His Excellency Mr. Mark Gooding OBE, the British Ambassador to Thailand. พร้อมทั้งผู้บริหารจาก Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) รวมทั้ง นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ระดับโลก เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ได้แก่ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation (IFC)) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) E.SUN Commercial Bank, Ltd. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจน นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่ม ร่วมแสดงความยินดี

ธนาคารไทยเครดิต ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี (MSME) และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขาย (Nano and Micro Finance) ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่มีการเติบโตสูงในประเทศไทย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยธนาคารฯ และหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในกลุ่มของ Olympus Capital Asia รวมจำนวนทั้งหมด 254,124,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท/หุ้น คิดเป็นประมาณ 20.7% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารฯ ภายหลังการทำ IPO ในครั้งนี้

OCA Investment Holdings I Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ (Private Equity) อิสระที่ลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรในเอเชีย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนธนาคารฯ มาตั้งแต่ปี 2562 และภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ทาง OCA Investment Holdings Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารไทยเครดิตร้อยละ 7.6 โดยยังคงเชื่อมั่น และหวังว่าธนาคารฯ จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ และปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ธนาคารไทยเครดิต มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร และปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ ตอบโจทย์การเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน และพร้อมให้บริการสินเชื่อ เพื่อเคียงข้างคนไทยตลอดไป”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages