TM แจ้งงบปี 2566 กวาดรายได้รวม 702.66 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวแจกปันผลอัตรา 0.033 บาท/หุ้น - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 23, 2024

TM แจ้งงบปี 2566 กวาดรายได้รวม 702.66 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวแจกปันผลอัตรา 0.033 บาท/หุ้น

3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3--CEO-TM_0


กรุงเทพฯ – บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) แจ้งงบผลงานงวดปี 2566 มีรายได้รวม 702.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.93 ล้านบาท คิดเป็น 8.1% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน รับอานิสงส์การเติบโตจากยอดขายเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ถุงมือผ่าตัด อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด และเครื่องฟอกอากาศ ขณะที่บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท จ่อ XD วันที่ 25 เม.ย. และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พ.ค.2567

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 702.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากการรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทจำนวน 657.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากการจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ ถุงมือผ่าตัด อุปกรณ์รองรับสารคัดหลั่ง เครื่องมือผ่าตัด เครื่องฟอกอากาศที่เพิ่มขึ้น

อีกทั้งมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28.56 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 1.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากปี 2566 ไม่มีการจำหน่ายสินค้ามีการขายเครื่องหัวใจ และปอดเทียมดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยอดขายเครื่องวัดฮีโมโกลบินในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้แม้ยอดขายจะลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเพราะเครื่องวัดฮีโมโกลบินมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่า

ขณะที่ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นปีแรก จำนวน 10.25 ล้านบาท จากการดำเนินการให้บริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) ซึ่งได้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุชื่อ The Parents และรายได้จากการสอนนักเรียนผู้บริบาล

อย่างไรก็ตาม TMNC ยังมีผู้เข้ารับการให้บริการของสถานดูแลผู้แลผู้สูงอายุ The Parents ไม่มากนัก ซึ่งไม่สอดรับกับต้นทุนที่บริษัทฯ แบกรับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างพนักงาน ส่งผลให้ TM มีผลขาดทุนจากการลงทุนใน The Parents งวดปี 2566 จำนวน 11.92 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารได้ปรับกลยุทธ์เร่งกระตุ้นด้านการประชาสัมพันธ์ให้ The Parents เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณางบเฉพาะกิจการของ TM ต้องยอมรับว่าผลประกอบการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น จากการกลับมาใช้ห้องผ่าตัดตามปกติ ส่งผลให้ยอดขายเครื่องมือแพทย์สูงขึ้น

นอกจากนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลงวด ปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 26 เมษายน 2567 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages